Technologiegedreven ontwerpen: module 2

Studiegidsnr:2046FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:72
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Regan Watts
Frank Goethijn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• TECHNOLOGIE VERKENNING (theorie en praktijk)

• EVALUATIE VAN COMPLEXE SYSTEMEN (theorie en praktijk)

• TECHNOLOGISCHE ONDERWERPEN (VARIA) (hoorcolleges + gastsprekers)

• BEDRIJFSBEZOEKEN (technolgische ondernemingen)