Klinische stage

Studiegidsnr:2046GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Goossens
Peter Van Bogaert
Danny Van heusden
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de klinische stage worden de kennis en het inzichten, onder begeleiding van een stagementor en stagecoördinator, door de student op zelfstandige wijze toegepast. De student loopt een stage van min. 230 uren op een vooraf goedgekeurde stageplaats en dit binnen het gekozen specialisatiedomein.

Het specialisatiedomein kan omschreven worden in termen van een zorgdomein, patiëntenpopulatie, zorgprogramma, interventie(s) en/of methodiek(en).

De student beoogt via de klinische stage het verwerven van geïndividualiseerde stagedoelen die aantonen dat de student competenties heeft verworven voor wat betreft de 6 CANMEDS rollen die eigen zijn aan de rol van de verpleegkundig specialist.

Deze compententies worden aangereikt in de verschillende opleidingsonderdelen binnen de afstudeerrichting Verpleegkundig Specialist (2040GENVEV tot 2045GENVEV).