Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Milieugebonden orgaanpathologie (en falen)

Studiegidsnr:2049FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Philippe Jorens
Greet Schoeters
Patrick D'Haese
Johan Bosmans
Julien Lambert
Peter Michielsen
Didier Ebo
Philippe Pals
Eveline Dirinck
Steven Van Cruchten
Pol Specenier
Jan Van Meerbeeck
Thomas Vanwolleghem

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ziektes zijn vaak het resultaat van een complex samenspel van milieufactoren en genetische factoren.  Dit wordt belicht aan de hand van  case  studies en inzichten in de biologische reacties die chemische stoffen veroorzaken op het niveau van organen en weefsels.
·      Aandoeningen van de luchtwegen waaronder astma en COPD als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen.
·       Effecten van blootstelling aan chemische/fysische factoren op voortplanting. Gevoelige ontwikkelingsstadia.

·       Effecten op foetus en het ontwikkelende kind.  Foetale programmering in relatie met het ontstaan van  ziektes op  latere leeftijd.
·       Lever als belangrijkste metaboliserend orgaan voor chemische stoffen. Aantasting van leverfuncties door chemische blootstelling en geassocieerde aandoeningen.
·       Aandoeningen van de nieren veroorzaakt door milieufactoren
·       De milieucomponent  bij neurologische en neurodegeneratieve ziektes
·       Chemische blootstelling en afweerreacties, beïnvloeding van het immuunsysteem door omgevingsstoffen in relatie met immuunziektes zoals allergie, autoimmuniteit, immunosuppressie,
·       Chemische blootstelling en effecten op het gastro–intestinale systeem Milieufactoren en kanker

- de diagnose en behandeling van intoxicaties begrijpen 

- begripen over milieuveranderingen (micro en macroklimaat) en ontstaan allergie