Masterproef

Studiegidsnr:2050FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jimmy Ureel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. De masterproef is een zelfstandig werkstuk geschreven door de te beoordelen student(e) op basis van een literatuurstudie en zelfstandig onderzoek.
2. De masterproef staat geprogrammeerd in de opleiding Master in het Vertalen of in de opleiding Master in het Tolken en komt tot stand onder de begeleiding van een promotor (zie Begeleiding).
3. De masterproef vertoont een coherente samenhang met minstens één van de opleidingsonderdelen uit de opleiding waarvoor de te beoordelen student(e) is ingeschreven: Master in het Vertalen of Master in het Tolken.
4. De studielast van de masterproef bedraagt 15 ECTS.

Voor vormkenmerken, zie BB.