Masterseminarie: Secularisering en onttovering

Studiegidsnr:2051FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herbert De Vriese
Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het masterseminarie Secularisering en onttovering is gewijd aan een kritische analyse van het hedendaagse discours over herbetovering. De voornaamste doelstellingen van deze analyse zijn: 1) een onderscheid maken tussen de verschillende betekenissen van herbetovering die in de hedendaagse filosofische literatuur gangbaar zijn; 2) onderzoeken in hoeverre strategieën of processen van herbetovering verband houden met een voorafgaande conditie van onttovering.

In het academiejaar 2018-19 zal het onderwerp van deze cursus zijn toegespitst op de relatie tussen magie en moderne wetenschap. Tijdens de lessen zullen de volgende drie onderwerpen aan bod komen:

  • De betoverde wereld: een wereld die we verloren hebben?
  • Moderne wetenschap en de 'demagificatie' van de wereld
  • Herbetovering in een wetenschappelijk wereldbeeld