Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Translator's Toolbox

Studiegidsnr:2051FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nina Reviers
Sabien Hanoulle
Isabelle Robert
Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Week 1 (28/09): Project management en het gebruik van CAT-tools (Vercauteren, online, zelfstudie + BBCU vragensessie)

Week 2 (5/10): oefensessie CAT-tools groep 1 (Vercauteren, on campus)

Week 3 (12/10): oefensessie CAT-tools groep 2 (Vercauteren, on campus)

Week 4 (19/10): Digital Humanities & lokalisatie groep 1 (Reviers & Jankowska, online zelfstudie + on campus oefensessie)

Week 5 (26/10): Digital Humanities & lokalisatie deel 2 (Reviers & Jankowska, online zelfstudie + on campus oefensessie)

Week 6 (9/11): Terminologieëxtractie en -beheer groep 1 + 2  (Hanoulle, on campus, elke groep 1 uur)

Week 7 (16/11): Terminologieëxtractie en -beheer groep 1 + 2 (Hanoulle, on campus, elke groep 1 uur)

Week 8 (23/11): Corpuscreatie (Robert, online)

Week 9 (30/11): MT, PE, revisie (Robert, online)

Week 10 (7/12): vertaalatelier groep 1 (Vercauteren & Robert, on campus)

Week 11 (14/12): Vertaalatelier groep 2 (Vercauteren & Robert, on campus)