Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterseminarie: Philosophy of Perception

Studiegidsnr:2052FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bence Nanay

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

This seminar is about the nature and mechanism of perception and its relation to other mental phenomena like attention, beliefs and imagination. We will focus on non-visual sense-modalities, like hearing, tasting, smelling and touching. Special emphasis is given to the question about how perception can lead to knowledge.