Duits: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2053FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans
Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een intensieve training (2x2 uur) van grammaticale structuren die voor het vertalen Nederlands- Duits van essentieel belang zijn, beginnen   we met het vertalen van kortere teksten uit de menswetenschappen en de culturele sector. We wagen ons ook aan literaire teksten, die we eerst vertalen en dan met hun gepubliceerde vertaling vergelijken en bespreken.

We werken met een blended-learning-systeem en peer-review van de vertalingen. Er wordt extra aandacht besteed aan formulering, stijl en cultuurspecifieke elementen.