Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Cultuur en media

Studiegidsnr:2054FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Carola Strobl

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Vertalen van teksten uit de media (kranten, tijdschriften, blogs, TED-talks,...) en het cultureel domein (literatuur, films, tv-series,...) met bijzondere aandacht voor samenvattend vertalen (vb. voor ondertiteling van films) en de vertaalstrategieën die bij een voornamelijk esthetische tekstfunctie aan te pas komen.
  • Verantwoorden van vertaalkeuzes en -strategieën en bronnenonderzoek.
  • Reflectie over vertaalproces en vertaalcompetenties, ook aan de hand van wetenschappelijke literatuur over vertalen.