Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Cultuur en media

Studiegidsnr:2054FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Carola Strobl

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Vertalen van teksten uit de media (kranten, tijdschriften, blogs, TED-talks,...) en het cultureel domein (literatuur, films, tv-series,...) met bijzondere aandacht voor samenvattend vertalen (vb. voor ondertiteling van films) en de vertaalstrategieën die bij een voornamelijk esthetische tekstfunctie aan te pas komen.
  • Verantwoorden van vertaalkeuzes en -strategieën en bronnenonderzoek.
  • Reflectie over vertaalproces en vertaalcompetenties, ook aan de hand van wetenschappelijke literatuur over vertalen.