Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Moleculaire oncologie

Studiegidsnr:2055FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)An Wouters
Evelien Smits
Ken Op de Beeck
Filip Lardon
Steven Van Laere
Patrick Pauwels
Hans Prenen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Voor een selectie aan topics worden actuele moleculaire inzichten en hun toepassingsmogelijkheden voor verder fundamenteel en toegepast oncologisch onderzoek  besproken. De volgende topics/hoofdstukken komen hierbij aan bod:

  • doelgerichte kankertherapieën  
  • tumorimmunologie
  • angiogenese
  • oncogenetica 
  • systeembiologie
  • tumor profiling
  • vloeibare biopsie 

In een tweede luik wordt bijzondere aandacht besteedt aan het experimenteel oncologisch wetenschappelijk onderzoek. De studenten stellen hierbij in een “journal club” een onderzoeksartikel voor dat aansluit bij één van de lestopics en komen tot een interactieve discussie over de inhoud van het artikel met medestudenten en docenten.