Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2055FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Carola Strobl

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Vertalen van vakspecifieke teksten uit verschillende domeinen (juridisch, economisch, medisch, technisch, (populair-)wetenschappelijk) met bijzondere aandacht voor terminologiegebruik, lokalisatie en register;
  • Verantwoorden van vertaalkeuzes en -strategieën en bronnenonderzoek;
  • Reflectie over vertaalproces en vertaalcompetenties;
  • Tekstrevisie en post-editing.