Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2055FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Carola Strobl

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Vertalen van vakspecifieke teksten uit verschillende domeinen (juridisch, economisch, medisch, technisch, (populair-)wetenschappelijk) met bijzondere aandacht voor terminologiegebruik, lokalisatie en register;
  • Verantwoorden van vertaalkeuzes en -strategieën en bronnenonderzoek;
  • Reflectie over vertaalproces en vertaalcompetenties;
  • Tekstrevisie en post-editing.