Duits: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2056FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 "Gesellschaft und Literatur": We behandelen de periode van het einde van WOI tot WOII. De focus ligt op de maatschappelijke dimensies van de literatuur en cultuur van de “Weimarer Republik”, de invloed van de gevolgen van WOI op de Duitse maatschappij en cultuur.  Door middel van hoorcolleges en de behandeling van uitgezochte teksten en films krijgen de studenten een gevarieerd beeld van de tijd. Tenslotte wordt ook het culturele klimaat na WOII geschetst en onderzocht: hierbij komen taalscepticisme, “LTI” en “Kahlschlagliteratur” aan bod. 

  • Het opleidingsonderdeel heeft een internationale dimensie.