Engels: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2057FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jim Ureel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • contrastieve oefeningen (Nederlands–Engels)
  • vertalen van algemene en gespecialiseerde teksten
  • reviseren van Engelse vertalingen van Nederlandse teksten
  • reviseren van Engelstalige teksten