Engels: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Ondertitelen

Studiegidsnr:2059FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Nina Reviers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is vooral gericht op de vertalende ondertitelpraktijk maar deze wordt besproken aan de hand van actuele publicaties uit de audiovisuele vertaling. De studenten ondertitelen En elstalige films en televisieseries vn b-verschillende genres. Twee seminaries zullen besteed worden aan een workshop over cloud subtitling, gedoceerd door een buitenlandse gastspreker.