II-Management voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Studiegidsnr:2060FTIMAN
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jasmine Meysman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is bestemd voor uitgaande uitwisselingsstudenten die het opleidingsonderdeel II-Management (2003FTIKOO) niet kunnen volgen. Dit opleidingsonderdeel bestaat dan ook uit een individuele vervangopdracht die zowel het examen als het groepswerk van II-Management vervangt en die in het land van Erasmus dient te worden uitgevoerd. 

De doelstelling van dit opleidingsonderdeel bestaat erin om enerzijds te reflecteren over de theoretische inzicht van de cursus door drie managementthema 's uit te diepen (management in het algemeen en 2 thema's uit de lessen naar keuze), en anderzijds om in de praktijk af te toetsen wat het belang is van doeltreffend management in de dagdagelijkse realiteit binnen (technologische) organisaties. De opdracht beoogt eveneens om studenten helder, bondig en to-the-point te laten rapporteren teneinde hun boodschappen op een doeltreffende en duidelijke manier over te brengen.

De opdracht wordt individueel uitgevoerd in het land van Erasmus. De opdracht bestaat uit 3 kleine deelopdrachten: een theoretische uitdieping van management en 2 deelonderwerpen naar keuze, een analyse van managementuitdagingen van managers in een (technologische) organisatie, en een persoonlijke kritische reflectie over de ontwikkeling van managementvaardigheden. De verwachtingen van elk van deze opdrachten wordt in de course outline verder toegelicht. 

Er wordt verwacht van de studenten dat zij de leerstof of een zelfstandige wijze verwerken als basis voor het uitvoeren van deze opdracht. Studenten moeten eveneens voorzien in het leggen van contacten binnen een organisatie in het land van Erasmus om er twee interviews met managers te kunnen uitvoeren.