Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Engels: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2061FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jim Ureel
Line Magnus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vertalen Engels > Nederlands (Vaktechnische teksten) bestaat uit werkcolleges waarin strategieën bij het vertalen van vakteksten theoretisch en praktisch aan bod komen.  De focus ligt op volgende aspecten van vertalen: omgaan met (gespecialiseerde) kennis; herkennen en oplossen van mogelijke vertaalproblemen;  opsporen en gebruiken van vertaalhulpbronnen; vertaalgeoriënteerde tekstanalyse; en begrijpen van de inhoud van de (gespecialiseerde) brontekst met een gemiddelde tot gevorderde moeilijkheidsgraad.