De vroedvrouw in de hedendaagse zorgmaatschappij

Studiegidsnr:2061GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Annick Bogaerts
Eveline Mestdagh
Luka Van Leugenhaege
Katrien Beeckman
Yvonne Fontein-Kuipers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *