Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Frans: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2062FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Isabelle Robert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Contrastieve oefeningen, specifiek voor de taalcombinatie NF
  • Vertaalopdrachten: algemene en gespecialiseerde teksten. Voorbereiding op voorhand, algemene en individuele feedback
  • Pragmatische en didactische revisieopdrachten
  • Light en full PE-opdrachten