Frans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2063FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit olod staat in het teken van vertalen, vertaaltechniek,  terminologiegebruik en revisie: klassikale, individuele en/of groepsvertalingen van technische, populair-wetenschappelijke en juridische teksten. Hierbij komen telkens andere onderwerpen en genres aan bod, zodat steeds andere terminologische bronnen geraadpleegd en verschillende stijlregisters gehanteerd dienen te worden. Verder worden de studenten gestimuleerd in het verantwoorden van vertaalkeuzes en -strategieën en bronnenonderzoek. Ook tekstcorrectie en -revisie met self-assessment en peer assessment komen aan bod.