Frans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Literair vertalen

Studiegidsnr:2064FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit olod staat het literair vertalen centraal, waarbij naast het vertalen zelf ook vertaalwetenschappelijke perspectieven worden besproken. Ook is er aandacht voor het vertaalproces zelf. Er wordt vertaald door middel van klassikale, individuele en/of groepsopdrachten, waarbij telkens andere auteurs en genres aan bod komen, zodat steeds andere bronnen geraadpleegd en verschillende stijlregisters gehanteerd dienen te worden. Daarnaast  werken we -samen met literatuurspecialisten- rond specifieke literaire thema's zoals francophonie, waarbij  de literaire kaders  rond de bronteksten en de typische vertaalprobelematiek die met deze thema's gepaard gaan uitgebreid besproken zullen worden. De studenten worden gestimuleerd om hun eigen vertalingen en die van hun medestudenten kritisch te beschouwen en hun vertaalkeuzes en -strategieën te verantwoorden.