Frans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Literair vertalen

Studiegidsnr:2064FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Francis Mus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit olod staat het literair vertalen centraal, waarbij naast het vertalen zelf ook vertaalwetenschappelijke perspectieven worden besproken.

Er wordt vertaald door middel van klassikale, individuele en/of groepsopdrachten, waarbij telkens andere auteurs en genres aan bod komen, zodat steeds andere bronnen geraadpleegd en verschillende stijlregisters gehanteerd dienen te worden. De studenten worden gestimuleerd om hun eigen vertalingen en die van hun medestudenten kritisch te beschouwen en hun vertaalkeuzes en -strategieën te verantwoorden.

Daarnaast worden ook een aantal problematieken behandeld (jeugdliteratuur, zichtbaarheid van de vertaler, meertaligheid, enz.) waarover een vrij uitgebreide wetenschappelijke bibliografie bestaat. Deze problematieken komen zowel in vertaaltaken als in meer beschouwende reflectie-opdrachten aan bod.