Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Frans: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2065FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Lievois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Franse ondertitel van deze cursus is Regards sur la civilisation  française

Concreet worden een 5-tal aspecten van de hedendaagse Franse samenleving behandeld:

  • Au-delà du clivage gauche-droite: la République française
  • La langue de la République est le français 
  • La France en guerre
  • Colonisation et migrations
  • État laïc et Fille aînée de l’Église ?