Chinees: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2066FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt verder gewerkt aan taalvaardigheid van de Chinese taal, meer bepaald schrijfvaardigheid.
Er zullen bij de vertaaloefeningen specifieke vertaalproblemen aangehaald worden.
Vertaalmethodes en vertaalstrategieën worden voorgesteld.
Informatiebronnen (woordenboeken, internet,…) worden ook aangereikt.