Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chinees: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2066FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt verder gewerkt aan taalvaardigheid van de Chinese taal.
Er zullen bij de vertaaloefeningen specifieke vertaalproblemen aangehaald worden.
Vertaalmethodes en vertaalstrategieën worden voorgesteld.
Informatiebronnen (woordenboeken, internet,…) worden ook aangereikt.