Chinees: Gespecialiseerd Vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2067FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt een brede waaier van verschillende thema’s aangehaald die worden vertaald.
Er wordt ook aangeleerd welke informatiebronnen (woordenboeken, internet,…) gebruikt kunnen worden. Verschillende vertaalmethodes worden hierbij toegelicht.
De cursus beoogt de studenten een algemeen inzicht te geven in het vertalen van vaktechnische teksten.