Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chinees: Gespecialiseerd Vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2067FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ping Ng

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt een brede waaier van verschillende thema’s aangehaald die worden vertaald.
Er wordt ook aangeleerd welke informatiebronnen (woordenboeken, internet,…) gebruikt kunnen worden. Verschillende vertaalmethodes worden hierbij toegelicht.
De cursus beoogt de studenten een algemeen inzicht te geven in het vertalen van algemene tot vaktechnische teksten.