Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chinees: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Cultuur en media

Studiegidsnr:2068FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de eerste colleges lezen en vertalen extracten van verschillende Chinese bronnen die handelen over de positie van de vertaler en de geschiedenis van de Chinese vertaalpraktijk, en contrasteren deze inhoudelijk met Europese en Angelsaksische bronnen. Vervolgens richten we ons op de vertaling van hedendaagse teksten uit media en literatuur, met daarbij een kritische kijk op de sociale status van de brontekst. Voor de vertalingen werken we doorgaans met opdrachten per twee, waarna tijdens de colleges uiteenlopende vertaalproblemen gezamenlijk worden besproken en de verschillende strategieën worden vergeleken en becommentarieerd.