Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chinees: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2069FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ching Lin Pang

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bepreekt chronologisch de evolutie van het Chinees beleid vanaf de 19de eeuw, de zogenaamde eeuw van de vernedering. Vervolgens wordt de toetreding van China tot de WHO belicht als de catalysator van de economische groei van China. Vervolgens worden de relaties van China met de omringende landen besproken (Japan, Korea, ASEAN landen, het vraagstuk Taiwan en Hong Kong), de relaties met de VS, Rusland, EU en Afrika. Ook het huidige BRI initiatief komt aan bod. De rode draad van de cursus behelst de opkomst van China sinds het hervormingsbeleid in verschillende fasen en hoe de rest van de wereld reageert op de geopolitieke verschuivingen.