Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Italiaans: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2070FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Alessandra Eleonora Marconi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bereidt de studenten voor op het vertalen van juridische teksten, technische teksten en literaire teksten. Bij elk van de teksten wordt vooraf een analyse gemaakt van de mogelijke verschillen in stijl tussen het Nederlands en het Italiaans. Er wordt belang gehecht aan de analyse van het taalregister en van de technische woordenschat. De stijl van elke auteur en van elk literair genre wordt geanalyseerd.Er wordt belang gehecht aan het gebruik van het taalregister en van de juiste woordenschat. Tevens wordt het ingegaan op de notie van revisie van een vertaling. Er wordt belang gehecht aan het vermogen om de eigen lexicale en stilistische keuze te verantwoorden.

Op basis van de geziene teksten moeten ze 3 teksten schrijven in het Italiaans.