Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Italiaans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Ondertitelen

Studiegidsnr:2071FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De focus van dit college ligt op intralinguaal ondertitelen, Italiaans naar het Nederlands, van filmfragmenten van verschillende aard en taalregister. Na een korte theoretische introductie gaat de student zelf aan de slag met ondertitelsoftware en huisstijl van een opdrachtgever. Speciale aandacht gaat uit naar het taalregister voor filmdialogen en de creativiteit die een vertaler aan de dag moet leggen om gepaste vertaaloplossingen te vinden.

Ook ondertiteling voor doven en slechthorenden komt aan bod en wordt ingeoefend.