Italiaans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Recht en industrie

Studiegidsnr:2072FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een keuze aan juridische en vaktechnische teksten komen aan bod waarbij terminologie een centrale rol speelt en waarbij de student verschillende terminologische bronnen leert raadplegen. Speciale aandacht gaat uit naar het kritisch reflecteren en verantwoorden van bronnen en vertaalstrategieën.