Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Klinische onderzoeks- en laboratoriumtechnieken

Studiegidsnr:2073FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Bosmans
Floris Wuyts
Bernard Paelinck
Johan Verbraecken
Bart Peeters
Laurence Roosens
Veerle Matheeussen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Klinische functieonderzoeken:

 - cardiovasculaire functieonderzoeken

 - niet-invasieve cardiovasculaire functie evaluatie

 - invasieve cardiovasculaire functie evaluatie

 - respiratoire functieonderzoeken

 - sitebezoeken

 

Klinische laboratoriumonderzoeken:

 - klinische microbiologie

 - klinische biochemie

 - klinische hematologie

 - sitebezoeken