Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Italiaans: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2073FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rosario Gennaro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus worden de laatste twee eeuwen van de Italiaanse literatuur behandeld. De interacties tussen de literatuur en andere culturele domeinen op zowel nationaal als internationaal vlak zullen worden bestudeerd.
De volgende thema’s komen aan bod:
1) de interacties tussen de Italiaanse en de Europese literaire canon:
2) de rol die vertaling en discours hierin spelen;
3) de spanning tussen nationalisme en kosmopolitisme in de literatuur;
4) de onderlinge invloed van de literatuur en de politiek in de ontwikkeling van het nationalistische discours.