Portugees: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Studiegidsnr:2076FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Portugees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *