Spaans: Vertalen en Redigeren

Studiegidsnr:2078FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabela Moreno Pereiro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De focus ligt op pragmatische, stilistische en syntactische verschillen tussen het Nederlands en het Spaans, waarmee de student rekening moet houden om coherente en correcte teksten te kunnen afleveren.

Er wordt ook aandacht besteedt aan culturele verschillen tussen Spaanstalige landen en België (/Nederland).