Spaans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Cultuur en media

Studiegidsnr:2079FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Iris Schrijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Teksten over cultuur en media staan centraal in dit OO, zoals opiniestukken, recensies, essays en literaire teksten over allerhande culturele onderwerpen uit de Spaanstalige wereld en de actualiteit. Speciale aandacht gaat uit naar kritisch reflecteren over bronnen, de verantwoording van de gekozen vertaalstrategieën, en de efficiënte toepassing van revisieprocedures.