Spaans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Recht en economie

Studiegidsnr:2080FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Iris Schrijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Centraal staan economische en juridische teksten, die handelen over onderwerpen als bedrijfsresultaten, jaarvergaderingen van bedrijven, beursintroducties, het verloop van rechtzaken, ontwikkelingen in de rechtspraak, diplomasupplementen, documenten van de burgerlijke stand. Terminologie speelt een centrale rol in deze cursus, evenals de vergelijking van het Belgische en Spaanse rechtssysteem. Speciale aandacht gaat uit naar kritisch reflecteren over bronnen, de verantwoording van de gekozen vertaalstrategieën, en de efficiënte toepassing van revisieprocedures.