Spaans: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2081FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vertrekkende van een grondige algemene kennis van het Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuurgebied (zie aanvangscompetenties) worden volgende thema’s uitgediept: de ontwikkelingen sinds het einde van de Koude Oorlog, de wisselwerking tussen centrum en periferie, internationale betrekkingen en transnationalisme. Deze thema’s worden bestudeerd vanuit een transdisciplinaire benadering, met nadruk op politieke en sociaal-culturele aspecten. Aan de hand van een beperkt aantal inleidende hoorcolleges en/of gastlezingen worden de studenten voorbereid om een gekozen deelthema* zelfstandig (individueel of in groep) uit te diepen met het oog op een schriftelijke en/of mondelinge voorstelling.

*Deelthema’s: Internationale Betrekkingen: Spanje en Latijns-Amerika; Spanje en Afrika (Sub-Saharaans Afrika; Marokko; Westelijke Sahara; ...); Latijns-Amerika en V.S.; Latijns-Amerika en E.U.; Spanje en E.U.; Latijns-Amerika en Azië (China; Midden Oosten); Regionalismen in Latijns-Amerika; Regionalismen in Spanje; Spanje en Portugal