Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Culture, Art and Aesthetics within the China Belt and Road Initiative

Studiegidsnr:2082FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ching Lin Pang

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit college heeft als doelstelling studenten inzichten mee te geven inzake het toenemend belang van cultuur, kunst en esthetiek in de Chinese maatschappij te begrijpen en te kaderen in het initiatief van het Belt-and-Road initiatief. Cultuurbeleid in China wordt kritisch belicht op basis van Chinese en Westerse academisch literatuur en eveneens op onderzoeksprojecten van de lesgever zoals het project: ‘Intercultural exchange on the Silk Road from the perspective of lived cultures’.

Deel 1: Historische discussie van cultuur(beleid) in Chinese maatschappij sinds het hervormingsbeleid van 1978.

Deel 2: Belt and Road Initiative vanuit verschillende perspectieven: EU, lidstaten, Chinese overheid, culturele ondernemers en kunstenaars.

Deel 3: Discussie van belangrijke thema’s zoals nexus nationale identiteit/kunst; wat is kunst, wat betekent de antropologie van esthetiek