Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duits: Maatschappij en de Duitstalige film

Studiegidsnr:2086FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus krijg je een overzicht van de Duitse filmgeschiedenis en worden enkele geselecteerde films met een sterke maatschappelijke binding besproken en geanalyseerd. Het fenomeen van de adaptatie van literaire werken komt eveneens aan bod.