Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Frans: Cultuur van de Francofone wereld

Studiegidsnr:2088FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Lievois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er is uitgebreide info te vinden in verband met de inhoud en de didactische werkvormen van deze cursus op Dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/x5iq2c29fqdpm0g/AAAcJ7LRkZRi5hM3UPVHPbepa?dl=0

Het  concrete thema  van de cursus wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit en wordt in het begin van de cursus aan de studenten meegedeeld.

Het thema wordt telkens gekozen rekening houdend met volgende elementen:

-         We behandelen een aspect van de francofone wereld dat belangrijk is voor de internationale socio-politieke context;

-         Dit thema neemt ook een (belangrijke) plaats is in de Francofone literatuur en, meer algemeen, ook in andere artistieke vormen, zoals strips, films, enz…

-         Dit thema heeft ook een bepaalde actualiteit in relatie met de vertaalwereld.

Bij het kiezen van het concrete thema, houdt de docent ook rekening met het driedubbel doelpubliek van deze cursus : toekomstige vertalers, tolken en lesgevers.

Voor de tolken (en, indien zij daarvoor kiezen, de lesgevers) zal de aandacht vooral liggen op het socio-politiek aspect van het thema.

Voor de vertalers, vooral op de literaire invalshoek en de vertaalactualiteit.

Voor de lesgevers die daarvoor kiezen ook op de literaire, en meer algemeen artistieke, invalshoek.