Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Italiaans: Italiaanse film- en muziekgeschiedenis

Studiegidsnr:2089FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rosario Gennaro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit college wordt de moderne Italiaanse film- en muziekgeschiedenis op basis van recent studiemateriaal en de nieuwste interpretatiemethodes bestudeerd. De cursus betreft de belangrijkste acteurs, regisseurs, zangers, oeuvres, stijlen en stromingen en heeft als thema de manier waarop de Italiaanse geschiedenis en identiteit aan bod komen in de Italiaanse film-en muziekgeschiedenis.  Er wordt culturele en linguïstische competentie verworven die voorbereidend is voor de accurate interpretatie (en ondertiteling) van Italiaanse liedjes en filmen.