Latijns-Amerika en Spanje in de 21ste eeuw: Mensenrechten en historische herinnering

Studiegidsnr:2090FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Carmen Alicia Nunez-Borja Luna

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vertrekkende van een grondige algemene kennis van het Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuurgebied (zie aanvangscompetenties) wordt het thema van de mensenrechten en de historische (of collectieve) herinnering in Latijns-Amerika en Spanje behandeld. Kerninhouden zijn: de relatie tussen gerechtigheid, waarheid, herinnering (Justicia, Verdad, Memoria); het internationale kader van mensenrechten en de erkenning van de rechten van inheemse volkeren; transitionele justitie. Deze thema’s worden bestudeerd vanuit een transdisciplinaire benadering, met aandacht voor de specifieke rol van het Iberische cultuurgebied (Spanje en Latijns-Amerika) in de ontwikkeling van ‘Memory Studies’ en ‘Transitional Justice’. Aan de hand van een beperkt aantal inleidende hoorcolleges en/of gastlezingen worden de studenten voorbereid om een gekozen gevalstudie zelfstandig uit te diepen en voor te stellen.