Latijns-Amerika en Spanje in de 21ste eeuw: Mensenrechten en historische herinnering

Studiegidsnr:2090FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vertrekkende van een grondige algemene kennis van het Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuurgebied (zie aanvangscompetenties) wordt het thema van de mensenrechten en de historische (of collectieve) herinnering in Latijns-Amerika en Spanje behandeld. Kerninhouden zijn: de relatie tussen gerechtigheid, waarheid, herinnering (Justicia, Verdad, Memoria); het internationale kader van mensenrechten en de erkenning van de rechten van inheemse volkeren; transitionele justitie. Deze thema’s worden bestudeerd vanuit een transdisciplinaire benadering, met aandacht voor de specifieke rol van het Iberische cultuurgebied (Spanje en Latijns-Amerika) in de ontwikkeling van ‘Memory Studies’ en ‘Transitional Justice’. In een beperkt aantal inleidende hoorcolleges worden de kernconcepten uitgelegd en hun onderlinge samenhang. Vervolgens worden deze concepten toegepast op een concrete case study. Tot slot werkt elke student individueel een beperkte portfolio uit, vanuit een zelf gekozen invalshoek van Mensenrechten en Historische Herinnnering in de Iberische context.