Mediatoegankelijkheid

Studiegidsnr:2092FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *