Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Mediatoegankelijkheid

Studiegidsnr:2092FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Nina Reviers
Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus Mediatoegankelijkheid is een combinatie van theoretische achtergrondkennis en praktische oefeningen waarbij de studenten in meerdere modules vertrouwd worden gemaakt met verschillende concepten en diensten.

 

In een eerste module maken de studenten kennis met de begrippen toegankelijkheid en inclusie. Er wordt gekeken hoe deze concepten worden gedefinieerd en hoe ze in de loop der tijd zijn geëvolueerd. Er wordt gekeken naar de verschillende doelgroepen van toegankelijkheidsdiensten en naar welke vormen van toegankelijkheid er bestaan. Daarbij wordt uitgegaan van het verschil tussen de particularistische en de universalistische benadering van (media)toegankelijkheid.

 

In een tweede module wordt gewerkt rond audiodescriptie (AD). De studenten maken kennis met de verschillende vormen van AD. Bij al deze vormen wordt ingegaan op de specifieke problemen die ze stellen en de verschillende strategieën die (vanuit de praktijk en het onderzoek) worden aangereikt om deze problemen op te lossen. Er wordt gestart met beschrijving van statische beelden (en museumtoegankelijkheid). Daarna wordt gekeken naar vooraf geproduceerde beschrijving van bewegende beelden (film- en televisiebeschrijving). Tot slot wordt ook ingegaan op live AD (voor theater en opera).

 

In een derde module komt ondertiteling voor doven en slechthorenden (SDH) aan bod. Er wordt gekeken op welke manieren deze ondertiteling kan worden geproduceerd en hoe ze afwijkt van reguliere ondertiteling.

 

In een laatste module wordt ingegaan op aanverwante diensten (audio-ondertiteling en audio-introducties) en nieuwe evoluties binnen het vakgebied (automatische vertaling / accessible filmmaking).