Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chinees: Stage in China

Studiegidsnr:2093FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:Alleen examen wordt aangeboden
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Ching Lin Pang
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student verblijft minstens gedurende één semester aan een Chinese universiteit of een andere instelling (na overleg met het departement), en voert voor gedurende minstens 120 uur taalgerelateerde opdrachten uit, in samenspraak met de stagegever. Dit verblijf wordt georganiseerd na de bacheloropleiding, voor de master vertalen of tolken, waarvoor de stage 6 studiepunten oplevert. De taken kunnen van didactische aard zijn, vertaalkundig, redactioneel, waarvoor de kennis van de A-taal of de B-talen wordt ingezet. De stageopdracht wordt in overleg met de stagegever bij voorkeur zodanig ingericht dat er voltijds aan Chinese taalverwerving wordt gedaan, verstrekt door de stagegever. Daarom geniet een stage aan een erkende universiteit de absolute voorkeur. De Chinese universiteiten waarmee we samenwerken, bieden naast Chinese lessen ook een kosteloos verblijf aan op de campus.