Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Chinees: Taalverwerving in China

Studiegidsnr:2094FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:Alleen examen wordt aangeboden
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je hebt tijdens een verblijf in China gedurende minstens een semester aan intensieve taalverwerving gedaan, bij voorkeur voor je je inschrijft voor het verplichte lessenpakket Chinees van de master. Het departement helpt je hierbij door je tijdens de bachelor toegepaste taalkunde te ondersteunen bij een kandidatuur voor een van de zes provinciale studiebeurzen (semester 1) en/of door deelname mogelijk te maken aan de stage in China gedurende 1 of 2 semesters, of door kandidatuur voor een andere partnerinstelling. Op deze wijze is het studieverblijf kosteloos, of blijft de kost beperkt tot transport en administratieve kosten (visa e.d.) indien je geen beurs behaalt. Je kan vanzelfsprekend ook op zelfstandige basis een dergelijk studieverblijf organiseren. Het sluitstuk van dit studieverblijf is een deelname aan het officiële examen voor de Chinese taalniveautest HSK, waarvoor je minstens niveau 5 behaalt (officieel gelijkgesteld met C1). Dit bewijs leg je voor bij de inschrijving voor dit opleidingsonderdeel of behaal je tijdens de loop van het academiejaar. Wie geen HSK5-certificaat kon behalen, kan na terugkeer uit China en begeleide zelfstudie examen afleggen op HSK5-niveau in eerste of tweede zit aan de UA, waarbij je dan enkel een cijfer maar geen HSK-certificaat kan behalen.